اخبار و رویدادها
1401/06/06

به گزارش پایگاه خبری، قرآنی حامیان نور و محبان یار به نقل از روابط عمومی شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن، شهبازی نماینده مردم شریف نهاوند در مجلس شورای اسلامی درگفتگو با تیموری مدیر پایگاه خبری، قرآنی حامیان نور و محبان یار عنوان کرد: بانک مسکن هم چون گذشته موفق عمل کرده است با درایتی که از دکتر محمود شایان مدیر عامل  بانک مسکن سراغ داریم قطعا در این حرکت ملی (نهضت  ملی مسکن ) موفق خواهد شد وی در ادامه افزود: اگر منابع لازم را در اختیار بانک قرار دهند و حمایت جمعی از این حرکت  بشود  خروجی کار موفقیت آمیز خواهد بود، مجلس شورای اسلامی از این حرکت ملی حمایت خواهد کرد و دولت آقای رییسی را همراه خواهد بود. 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن است