سند راهبردی
سند راهبردی شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن
بیانیه ماموریت

شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن به عنوان یک شرکت پیشرو در ارائه خدمات با کیفیت در بخش­های مختلف خدماتی، کارشناسی، فعالیتهای ورزشی، امور هتلداری، ایجاد و بهره بردای مجتمع­های خدماتی، رفاهی و اقامتی، خدمات حمل و نقل درون شهری، فنی و پشتیبانی، تعمیرات و نگهداری ساختمان و ... به بانک مسکن و شرکتهای تابعه و تمامی ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی، با تکیه بر سرمایه های انسانی متخصص و متعهد خود و همچنین بهره گیری از روشهای نوین علمی در جهت توسعه کمی و کیفی خدمات، همواره در صدد ارائه بهترین خدمات و کسب حداکثری رضایت مشتریان خود می باشد.

چشم انداز

چشم انداز ما در شرکت تامین نیروی انسانی و خدماتی پشتیبانی،  همواره با تمرکز بر اصل مشتری مداری، تلاش مجدانه جهت نیل به ارائه خدمات با کیفیت بالاتر و کسب رضایتمندی حداکثری در تمامی حوزه های خدمات قابل ارائه و توسعه مستمر در کلیه زمینه های کسب و کار در راستای تامین منافع شرکت و مشتریان می باشد.

ارزش ها

·       خلاقیت، نوآوری، صداقت، سخت کوشی و پایبندی به اصول اخلاقی.

·       کسب حداکثر رضایت مشتریان و ایجاد فرهنگ مشتری محوری.

·       بهبود مستمر و ارتقای بهره­وری

·       تعالی سازمانی و نتیجه گرایی(کسب حداکثر رضایت مشتری و دینفعان)

·       کسب رضایت ذینفعان

·       رعایت حقوق مشتریان، کارکنان و سهامداران

·       پایبندی به قوانین و مقررات داخلی و بین المللی 

·       تشویق و ترویج کار گروهی، تلاش فردی کارکنان و مسئولیت پذیری در جهت دستیابی به چشم انداز و اهداف شرکت

·       توسعه و مشارکت همکاران و انجام کار گروهی

·       تلاش در جهت رشد فردی و سازمانی کارکنان 

·       آموزش مستمر و تربیت نیروی انسانی با کیفیت و توانمند 

·       توسعه همکاریهای سازمانی

·       رعایت اخلاق حرفه ای در کسب و کار

·       ارتقاء جایگاه اجتماعی سازمان

·       استفاده از تبلیغات مبتنی بر واقعیت 

·       ارتقای هم‌افزایی مبتنی بر واقعیت با رویکرد فرآیندی


خط مشی شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن

شرکت تأمین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن با هدف تأمین تامین نیروی انسانی در بخش های مختلف خدماتی، کارشناسی، فعالیتهای ورزشی، امور هتلداری، ایجاد و بهره بردای مجتمع­های خدماتی، رفاهی و اقامتی، خدمات حمل و نقل درون شهری، ارائه انواع خدمات فنی و پشتیبانی، تعمیرات و نگهداری ساختمان و ... به بانک مسکن و شرکتهای تابعه و تمامی ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی و همچنین افزایش میزان رضایت هرچه بیشتر مشتریان و حفظ منافع ذینفعان، خود را متعهد می داند در راستای تحقق آرمانها و رسالت والای بانک مسکن بر پایه ارزشهای دینی، ملی، اجتماعی و سازمانی، به عنوان یک پشتیبان، همراه و حمایتگر در ایجاد هماهنگی، توسعه و پیشبرد راهبردها و نقشه راه، خدمات خود را به نحوی ارائه نماید که نیازهای بانک و سایر مشتریان خود را شناسایی و برای برآورده ساختن آنها در هر حوزه و سطح،  برنامه ریزی  های لازم را به عمل آورد و با اجرای اثربخش و دقیق آن و بهره گیری از مناب ، امکانات و نیروهای توانمند خود به عنوان ارزشمندترین سرمایه، بهترین و شایسته ترین خدمات را به مشتریان خویش عرضه نماید.

لذا بمنظوردستیابی به مقاصد فوق، محورهای زیر را سرلوحه خود قرار داده است:

·        شناسایی نیازهای مربوط به نیروی انسانی و انواع خدمات مورد نظر ادارات مرکزی بانک مسکن و سایر بانک های دولتی و خصوصی و سایر مشتریان و تلاش در جهت پاسخگویی به آنها؛

·        درک و رعایت کلیه الزامات قانونی، مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی؛

·        توانمندسازی و توسعه منابع انسانی به منظور افزایش سطح مهارت آنان به عنوان ارزشمندترین منابع؛

·        ارائه انواع خدمات پشتیبانی، رفاهی، اقامتی و فرهنگی با بالاترین سطح کیفیت؛

·        افزایش اثر بخشی فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت و بهبود مداوم آنها؛

·        اخذ آخرین استانداردهای مربوطه در حوزه فعالیت شرکت؛

به منظور دست یافتن به موارد فوق فرآیندهای "شرکت تأمین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن" منطبق با استاندارد  "سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2015  و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت در حوزه تولید، طبخ و توزیع مواد غذایی با کیفیت ISO 22000-2018 " توسعه یافته و براین اساس اهداف کیفیت تدویــن گردیده اند. کلیه کارکنان شرکت موظفند ضمن درک خط مشی کیفیت، انواع نیازهای خدماتی و پشتیبانی بانک و الزامات قانونی مربوطه، نسبت به انجام امور محوله در حیطه عملکرد خود به نحوی کوشا و مسئولانه عمل نمایند.

نماینده مدیریت در سیستم مدیریت کیفی تضمن تلاش در جهت حفظ و نگهداری سیستم و نظارت بر عملکرد، میزان اثر بخشی آن را درمقاطع زمانی مقتضی و در جلسات بازنگری مدیریت به اینجانب گزارش نموده تا اقدامات لازم در راستای ارتقاء اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت، بهبود مداوم و افزایش بهره‌وری در محیطی یادگیرنده و پویا، صورت پذیرد.

    بدیهی است در صورت لزوم به منظور اطمینان از حصول نتایج و دستاوردهای مورد انتظار، خط مشی کیفیت مورد بازنگری قرار می گیرد.