خدمات شرکت
خدمات شرکت
موضوع فعالیت شرکت عبارت از اقدام ، ایجاد و اداره مجتمع های خدماتی و واحدهای تفریحی و اقامتی وپذیرائی و انجام کلیه امور خدماتی به معنای عام آن ( اعم از خدماتی ، اداری ،اجتماعی ، امور هتلداری بطور کامل شامل هتل ، ویلا و زائرسرا چه آنکه اماکن به شرکت تعلق داشته باشد و چه آنکه بهره برداری و اداره آنها به شرکت واگذار گردد.)
همچنین ایجاد و اداره بهره برداری از مجتمعهای خدماتی ، تفریحی ، اقامتی و پذیرائی ، انجام خدمات حمل و نقل درون شهری و قبول و انجام خدمات سرویس دهی وامور نظافتی و بهداشتی و نگهداری محوطه و فضاهای سبز و انجام خدمات مورد نیاز سازمانها و بانکها از قبیل : انبارداری،مخابراتی،ارزیابی مطالبات،تایپ و تکثیر و بطور کلی قبول و انجام هر اقدام و عملی که تحت عنوان عام خدمات قرار میگیرد. همچنین خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات و امکانات مربوط به موضوع شرکت و سرمایه گذاری در شرکتهای مرتبط با موضوع از طریق تاسیس شرکتهای جدید یا خرید و فروش سهام شرکتهای موجود. مطابق مصوبه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نورخ 15/10/1388 به موضوع شرکت ،احداث مجتمع های فرهنگی آموزشی ورزشی از طریق شرکت و یا انعقاد قراردادهای مشارکتی و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و خرید و فروش صادرات نو واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و صنعتی و خدماتی و اقلام مصرفی مجاز شرکت و نیز اشتغال به هر امری قانونی جهت نیل به اهداف شرکت در زمینه موضوع فعالیت شرکت.
شرکت در مناقصات و مزایده های بخش دولتی و خصوصی داخلی و خارجی با رعایت قوانین موضوعه انعقاد قرارداد مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در موضوع فعالیت شرکت ، انجام فعالیتهای تجاری ،اقتصادی، ساختمانی، فنی، برق، تاسیسات، قبول و انجام خدمات درون شهری شامل فضای سبز، اصلاح معابر، زیباسازی محیط و سازه های شهری مبلمان شهری، نظافت و روفت و روب معابر و اماکن دولتی و غیر دولتی ، یازسازی و بهینه سازی و زیبا سازی و روفت و روب نمای برجهای شهری از طریق مشارکت در مناقصات و مزایده ها و یا انعقاد قرارداد و مشارکت یا سرمایه گذاری و انجام کلیه خدمات اداری مجاز از قبیل بایگانی تحصیلداری ، اضافه گردیده است.بنابراین عمده فعالیت شرکت ، از طریق تامین نیروی انسانی مورد نیاز ادارات و مدیریتهای شعب بانک مسکن و نیز شرکت های گروه سرمایه گذاری مسکن و همچنین ارائه خدمات به میهمانان مجتمع های فرهنگی ، اقامتی و تفریحی بانک ( که از طریق اجاره در اختیار این شرکت قرار گرفته اند ) انجام پذیرفته است .
به طور کلی فعالیت شرکت به شرح زیر میباشد :
تامین نیروی انسانی مورد نیاز بانک مسکن و شرکت های سرمایه گذاری مسکن و سایر موسسات .
بهره برداری و اداره مراکز رفاهی بانک مسکن .
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن است