معرفی مدیران
معاون مدیرعامل

021-

021-

محمد حسومی

رئیس دفتر مدیرعامل

021-22089775

021-40224728

محمدرضا ملک محمدی

مدیر امور مالی

021-22098775

021-40223800

محمد علی رضایی

مدیر ارتباطات و بازاریابی

021-22098775

021-40224722

عبدالرضا حسینی

مدیر امور فنی

021-22098775

021-40223911

مهران سلگی

مدیر منابع انسانی و امور اداری

021-22098775

021-40223911

مهدی شعبانی

سرپرست فناوری و اطلاعات

021-22098775

021-22098772

محسن جعفری پارسا

مسئول روابط عمومی

021-22098775

021-40224722

سید ابوالفضل عظیمی

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن است