مقاله ها
1394/04/31
نویسنده : سمانه نوحی تنبار
شهر الکترونیکی عبارت است از شهری که اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرویس های دولتی و سازمان های بخش خصوصی به صورت برخط (online) و به صورت شبانه روزی و در هفت روز هفته باکیفیت و ضریب ایمنی بالا و با بهره گیری....
1394/04/31
نویسنده : مهدی لاری دارابی
امروزه اطلاعات و دانش با زندگی بشر چنان درهم آمیخته شده است که عصر حاضر را عصر اطلاعات نامیده‌اند. طبق گفته آلوین تافلر بی سواد قرن 21، کسانی نخواهند بود که خواندن ونوشتن نمی دانند، بلکه کسانی هستند که نتوانند یاد بگیرند یا یاد دهند. در این شرایط نقش انسان در سازمان و ....
1394/02/01
نویسنده : حسین لطفی چادگانی - شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن - مجتمع آموزشی رفاهی چادگان
در محافل دانشگاهی و مراجع حرفه‌ای کشورهای مسلمان مدتی است که بحث حسابداری اسلامی مطرح و در این زمینه سمینارهایی نیز برگزار شده است. گروهی از حسابداران مسلمان معتقدند بنابه ملاحظات جهان بینی اسلامی و غربی، حسابداری سنتی که مبتنی‌بر جهان‌بینی غربی است نمی‌تواند پاسخگوی تأمین نیازهای گزارشگری مالی در کشورهای اسلامی باشد. لذا حسابداران مسلمان باید .....
1393/09/12
نویسنده : معصومه رجبی - شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن - پرسنل دفتر مرکزی
بانک ها به عنوان موسساتی که در حوزه های مختلف پولی و مالی فعالیت میکنند، در انجام امور خود با موانع و تهدیدهای گوناگونی مواجه هستند که برای فائق آمدن بر آنها و دستیابی به فرصت های بالقوه بازار باید دارای مزیت های رقابتی باشند .
1393/09/12
نویسنده : سمانه نوحی تبار - شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن - پرسنل دفتر مرکزی
هر سازمانی ، یک مجموعه هدفمند است . اهداف هر سازمان ، دارای سطوح و مراتب مختلفی است . از نظر زمانی ، اهداف سازمان به اهداف دارز مدت ، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم می شود .