اخبار و رویدادها
1401/01/30

به گزارش روابط عمومی شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مطابق با تشریفات قانونی و با حضور اکثریت سهامداران، اعضای محترم هیئت مدیره شرکت، مشاورین عالی مدیرعامل محترم، مدیران ارشد شرکت، نماینده بانک و نماینده سازمان حسابرسی برگزار شد.

در این جلسه پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، گزارش صورت‌های مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1400/09/30 توسط نماینده محترم سازمان حسابرسی ارائه شد و تمامی گزارش های مزبور مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

در ادامه حمیدرضا عبدالملکی مدیرعامل محترم شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن، به عنوان دبیر مجمع ضمن تشکر از اعضای شرکت کننده در جلسه به ارائه گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی پرداخت و به سوالات سهامداران پاسخ مقتضی داده شد.

در پایان دکتر محمدرضا جواهری مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن ضمن تشکر از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن، نتایج گزارش های ارائه شده را مطلوب ارزیابی نمود و با اشاره به اینکه این شرکت دارای پتانسیل‌های بالایی برای کارایی مناسب‌تر است اظهار کرد: تمرکز گروه مالی بانک مسکن بر افزایش سوددهی شرکت‌های تابعه در کنار خلق ثروت برای سهامداران و ارائه خدمات بهتر به مشتریان آن‌هاست. وی خاطرنشان کرد: شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن باید در سال آینده نیز در راستای عمل به سیاست‌های بانک مسکن و گروه مالی، با سازماندهی مناسب، اهداف تعیین شده را محقق نماید.