خدمات شرکت:

موضوع فعالیت شرکت عبارت از اقدام، ایجاد و اداره مجتمع های خدماتی و واحدهای تفریحی و اقامتی وپذیرائی و انجام کلیه امور خدماتی به معنای عام آن اعم از: خدماتی، اداری، اجتماعی، امور هتلداری بطور کامل شامل هتل، ویلا و زائرسرا چه آنکه اماکن به شرکت تعلق داشته باشد و چه آنکه بهره برداری و اداره آنها به شرکت واگذار گردد.

همچنین ایجاد و اداره بهره برداری از مجتمع های خدماتی، تفریحی، اقامتی و پذیرائی، انجام خدمات حمل و نقل درون شهری و قبول و انجام خدمات سرویس دهی و امور نظافتی و بهداشتی و نگهداری محوطه و فضاهای سبز و انجام خدمات مورد نیاز سازمانها و بانکها از قبیل: انبارداری، مخابراتی، ارزیابی مطالبات، تایپ و تکثیر و بطور کلی قبول و انجام هر اقدام و عملی که تحت عنوان عام خدمات قرار میگیرد. همچنین خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات و امکانات مربوط به موضوع شرکت و سرمایه گذاری در شرکتهای مرتبط با موضوع از طریق تاسیس شرکتهای جدید یا خرید و فروش سهام شرکتهای موجود مطابق مصوبه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1388/10/05 به موضوع  احداث مجتمع های فرهنگی آموزشی ورزشی از طریق شرکت و یا انعقاد قراردادهای مشارکتی و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و خرید و فروش صادرات نو واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و صنعتی و خدماتی و اقلام مصرفی مجاز شرکت و نیز اشتغال به هر امری قانونی جهت نیل به اهداف شرکت در زمینه موضوع فعالیت شرکت.

شرکت در مناقصات و مزایده های بخش دولتی و خصوصی داخلی و خارجی با رعایت قوانین موضوعه انعقاد قرارداد مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در موضوع فعالیت شرکت، انجام فعالیتهای تجاری، اقتصادی، ساختمانی، فنی، برق، تاسیسات، قبول و انجام خدمات درون شهری شامل فضای سبز، اصلاح معابر، زیباسازی محیط و سازه های شهری مبلمان شهری، نظافت و روفت و روب معابر و اماکن دولتی و غیر دولتی، بازسازی و بهینه سازی و زیبا سازی و روفت و روب نمای برج های شهری از طریق مشارکت در مناقصات و مزایده ها و یا انعقاد قرارداد و مشارکت یا سرمایه گذاری و انجام کلیه خدمات اداری مجاز از قبیل: بایگانی تحصیلداری، اضافه گردیده است. بنابراین عمده فعالیت شرکت از طریق تامین نیروی انسانی مورد نیاز ادارات و مدیریتهای شعب بانک مسکن و نیز شرکت های گروه سرمایه گذاری مسکن و همچنین ارائه خدمات به میهمانان مجتمع های فرهنگی، اقامتی و تفریحی بانک که از طریق اجاره در اختیار این شرکت قرار گرفته اند انجام پذیرفته است.

  • به طور کلی خدمات شرکت به شرح زیر میباشد؛
  1. تامین نیروی انسانی مورد نیاز بانک مسکن و شرکت های سرمایه گذاری مسکن و سایر موسسات
  2. بهره برداری و اداره مراکز رفاهی بانک مسکن