مقاله ها
1393/09/12
نویسنده : معصومه رجبی - شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن - پرسنل دفتر مرکزی

بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر توانمندسازی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

معصومه رجبی– شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن ، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

مقدمه :

بانک ها به عنوان موسساتی که در حوزه های مختلف پولی و مالی فعالیت میکنند، در انجام امور خود با موانع و تهدیدهای گوناگونی مواجه

هستند که برای فائق آمدن بر آنها و دستیابی به فرصت های بالقوه بازار باید دارای مزیت های رقابتی باشند . در همین راستا می توان از بالا بردن توانمندسازی کارکنان برای بانکها نام برد.

سازمانها امروزه در محیطی کاملاً رقابتی که همراه با تحولات شگفت انگیز است باید اداره شوند. در چنین شرایطی مدیران فرصت چندانی برای کنترل کارکنان دراختیار ندارند و باید بیشترین وقت و نیروی خود را صرف شناسایی محیط خارجی و داخلی سازمان کنند و سایر وظایف روزمره را به عهده کارکنان بگذارند .کارکنان زمانی می توانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت، دانش و توانایی لازم برخوردار بوده و اهداف سازمان را به خوبی بشناسند .ابزاری که می تواند در این زمینه به کمک مدیران بشتابد فرایند توانمندسازی است مهمترین و حیاتی ترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان است .کیفیت و توانمندی نیروی انسانی، مهمترین عامل بقاء و حیات سازمان است .نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را به وجود می آورد. از نظر « دراکر » رشد اقتصادی مرهون توانمند کردن کارکنان فرهیخته است. سازمان توانمند محیطی است که کارکنان در گروه های مختلف، در انجام فعالیتها با یکدیگر همکاری می کنند.

.(عبدالهی و دیگران، 1385)

نام : *

پیغام : *