مقاله ها
1393/09/06
نویسنده : سجاد صنعتی منفرد، شهرام جلیلی
 تیجه مطلوب کاربرد آسفالت متخلخل در جاده های اصلی و با ترافیک سریع بطور خلاصه به شرح ذیل است :
- کاهش قابل ملاحظه صدای چرخ وسائل نقلیه و در نتیجه کاهش انتقال صدا به مناطق مسکونی اطراف جاده.
- کاهش قابل توجه صدا به داخل خودرو و نتیجتا خستگی کمتر راننده.
- کاهش پخش آب بهنگام عبور خودرو و در شرایطی که آب بر روی جاده وجود دارد.
- حذف آب ماندگی و پدیده آب لغزی روی سطح راه بمنظور استقرار بیشتر وسائل نقلیه.
- اصلاح مقاومت لغزندگی در سطح راه و کاهش تصادفات.
ترکیب چهار عامل آخر سبب ایمنی بیشنر برای رانندگان میباش د. و در مورد معایب این نوع آسفالت گزاف گوئی شده است.

نام : *

پیغام : *