شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن تماس با ما صفحه اصلی
 
اطلاعیه ها
معرفی مراکز رفاهی
پرسشنامه تقاضای کار
ویژه همکاران
   صفحه اصلی      درباره ما      خط مشی   


شرکت تأمين نيروي انساني و خدمات پشتيباني بانک مسکن

خط مشي کيفيت

 

شرکت تأمين نيروي انساني و خدماتپشتيباني بانک مسکن با هدفتأمين منابع انساني مورد نياز بانک، مديريت مراکز رفاهي و ارائه خدمات پشتيباني،ارتقاء کيفيت خدمات و همچنين افزايش سطوح رضايت هرچه بيشتر سهامداران، کارکنانبانک، مشتريان و کليه ذينفعان، خود را متعهد مي داند در راستاي تحقق آرمانها ورسالت والاي بانک مسکن بر پايه ارزشهاي ديني، ملي، اجتماعي و سازماني، به عنوان يکپشتيبان، همراه و حمايتگر در ايجاد هماهنگي، توسعه و پيشبرد راهبردها و نقشه راهبانک، خدمات خود را به نحوي ارائه نمايد که نيازهاي پشتيباني، لجستيک، فني،رفاهي، فرهنگي و ورزشي بانک را شناسايي و براي برآورده ساختن آنها در هر حوزه وسطح،  برنامه ريزي  هاي لازم را به عمل آورد و با اجراي اثربخش ودقيق آن و بهره گيري از منابع، امکانات و نيروهاي توانمند خود به عنوان ارزشمندترين سرمايه، بهترين و شايستهترين خدمات را به مشتريان خويش عرضه نمايد.

لذا بمنظوردستيابي به مقاصد فوق محورهاي زير را سرلوحه خود قرار داده است:

  شناسايي نيازهاي مربوط به نيروي انساني و انواع خدمات موردنظر اداراتمرکزي بانک و مشتريان و تلاش در جهت پاسخگويي به آنها؛

  درک و رعايت کليه الزامات قانوني، مقررات و استانداردهاي ملي و بينالمللي؛

  توانمندسازي و توسعه منابع انساني به منظور افزايش سطح مهارت آنان بهعنوان ارزشمندترين منابع؛

  ارائه انواع خدمات پشتيباني، رفاهي، اقامتي و فرهنگي با بالاترين سطحکيفيت؛

  افزايش اثر بخشي فرآيندهاي سيستم مديريت کيفيت و بهبود مداوم آنها؛

به منظور دست يافتن به موارد فوقفرآيندهاي "شرکت تأمين نيروي انساني و خدمات پشتيباني بانکمسکن" منطبق با استاندارد بين المللي ISO9001:2008 استقرار يافته و براين اساس اهداف کيفيت تدويــنگرديده اند. کليه کارکنان شرکت موظفند ضمن درک خط مشي کيفيت، انواع نيازهاي خدماتيو پشتيباني بانک و الزامات قانوني مربوطه، نسبت به انجام امور محوله در حيطهعملکرد خود به نحوي کوشا و مسئولانه عمل نمايند.

نماينده مديريت در سيستم مديريت کيفيتضمن تلاش در جهت حفظ و نگهداري سيستم و نظارت بر عملکرد، ميزان اثر بخشي آن را درمقاطع زماني مقتضي و در جلسات بازنگري مديريت به اينجانب گزارش نموده تا اقداماتلازم در راستاي ارتقاء اثر بخشي سيستم مديريت کيفيت، بهبود مداوم و افزايش بهره‌وريدر محيطي يادگيرنده و پويا، صورت پذيرد.

    بديهي است در صورت لزوم به منظور اطمينان از حصول نتايج و دستاوردهايمورد انتظار، خط مشي کيفيت مورد بازنگري قرار مي گيرد.

 

مديرعامل

نريمان جهانبخش

 
خدمات شرکت نقشه سایت آرشیو مقاله ها آرشیو اخبار تماس با ما
کلیه حقوق سامانه متعلق به شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن می باشد